İstanbul Avukatlık Bürosu
·
avukat@duyguozaydin.av.tr
Pzt - Cum 09:00-17:00
·

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul projelerinin hukuki altyapısının oluşturulması, devir sözleşmelerinin hazırlanması, alışveriş merkezleri, site ve benzeri toplu konut projelerine ilişkin hukuki alt yapı çalışmalarının gerçekleştirilmesi, kira sözleşmelerinin hazırlanması, kira sözleşmelerinden kaynaklanan kira tespiti ve tahliye davaları, gayrimenkulün ayıplı ve eksik inşasından kaynaklı davalar, taşkın yapılara ilişkin davaların takibi,  tapu iptali ve tescili, Müteahhide Karşı Açılacak Tazminat Davaları, Gayrimenkul Satış Vaadine Dayalı Tapu Tescil Davası, Kat Karşılığı İnşaat ( Eser )  Sözleşmesinden Doğan Davalar, Zamanaşımına Dayalı Tapu Tescil Davası, Taşınmazın Haksız İşgali Nedeniyle Ecrimisil Davası, Ortaklığın Giderilmesi ( İzale-i Şüyu ) Davası, İstihkak ( Eşyayı Geri Alma ) Davası, El Atmanın Önlenmesi ( Müdahalenin Meni ) Davası, Hak Sahipliğinin Tespiti Davası, Zilyetlik Davaları, Düzeltim ( Kayıt Tashihi ) Davası,  Geçit(yol) Hakkının Tesisi Davası, Geç Teslim Nedeniyle Kira Alacağı Davası, Ayıplı İfa Nedeniyle Tazminat Davası, Aile Hukukundan Doğan Gayrimenkul Hukuku Davaları, İdare Hukukundan Doğan Gayrimenkul Hukuku Davaları, Tüketici Hukukundan Doğan Gayrimenkul Hukuku Davaları, Kat Mülkiyeti Kanunundan Doğan Gayrimenkul Hukuku Davaları, İcra ve İflas Hukukundan Doğan Gayrimenkul Hukuku Davaları, Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi davalarında hizmet verilmektedir.