İstanbul Avukatlık Bürosu
·
avukat@duyguozaydin.av.tr
Pzt - Cum 09:00-17:00
·

Ticaret ve Şirketler Hukuku

Ticaret ve Şirketler Hukuku

Yerli ve yabancı Şirketlerin kurumsal altyapıya kavuşturulması, tüm şirket   kuruluşları, genel kurulların düzenlenmesi, şirket esas sözleşmelerinin hazırlanması ve değiştirilmesi, pay devirleri, ortaklar arası şirket idare sözleşmeleri, genel kurul kararlarının iptali, ön incelemelerinin ve hukuki altyapılarının hazırlanması, gerekli idari izinlerin alınması, kıymetli evrak hukukuna dayalı çek, senet, poliçe gibi kambiyo senetlerinden doğan alacak ve iptal davaları ile takiplerinin yürütülmesi, Malvarlığının veya işletmenin devralınması ile işletmelerin birleşmesi ve şekil değiştirmesi hakkındaki Alacak ve Tazminat Davaları, Ticari Satım Sözleşmesinden Doğan Alacak ve Tazminat Davaları, Ticari Mal Değişimi Sözleşmesinden Doğan Alacak ve Tazminat Davaları, Ticaret Unvanına Yapılan Tecavüz Nedeniyle Doğan Tazminat Davaları, Anonim Şirket, Limited Şirket, Kollektif Şirketi, Komandit Şirket ve Şahıs Şirketlerinden doğan tüm tazminat ve davalar, Bono, Poliçe, çek ve sair kambiyo evraklarından doğan tazminat, menfi tespit, Kıymetli evrakların kaybolmasından doğan davalar,  ve istirdat davaları, Tüm ticari işlerden kaynaklı alacakların tahsil ve takibi davaları, Taşıma sözleşmelerindan doğan davalar, ,Ortaklık çıkma payının istenmesine dair tazminat davası, Şirket müdürlüğünden azil davası, şirket müdürü ve yönetim kuruluna açılacak tazminat davaları, Şirket denetçilerine karşı açılacak tazminat davaları, Şirket bilgi ve belgelerinin incelenmesine izin verilmesi davaları, Şirket Yönetim Kurulu ve Müdürlerinin açacağı tazminat davaları, Genel kurul kararlarının iptali davaları, Şirketin feshi davaları vb. Alanlarda  Türkçe ve İngilizce hizmetler verilmektedir.